Tampilkan postingan dengan label MeiThe. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MeiThe. Tampilkan semua postingan

30 Episode Chinese Drama Strange Hero Yi Zhi Mei/The Vigilantes In Masks / 怪侠一枝梅 / Guai Xia Yi Zhi Mei from January 2011 - Episode 1 - 21


Strange Hero Yi Zhi Mei
Also known as The Vigilantes In Masks / 怪侠一枝梅 / Guai Xia Yi Zhi Mei

Genre: Adventure, Wuxia

Category: Mainland Drama

Film Date: January, 2011

Episodes: 30

Details

Title: 怪侠一枝梅 / Guai Xia Yi Zhi Mei
Also known as: The Vigilantes In Masks / Strange Hero Yi Zhi Mei
Genre: Wuxia, adventure
Episodes: 30
Broadcast network: SZMG ShenzhenTV, FMG SoutheastTV
Broadcast period:
2011-Jan-01 ShenzhenTV
2011-Jan-03 SoutheastTV
Air time:20111
19:30 Daily (2 episodes per day) ShenzhenTV
19:35 Daily (2 episodes per day) SoutheastTV
Opening theme song: Tian Di Mei Hua Kai (天地梅花开) by Hu Ge
Ending theme song: Tian Tang Niao (天堂鸟) by Zheng Jia Jia (郑嘉嘉)
Related TV series: The Vigilante in the Mask

Synopsis

Li Ge Xiao is skilled in martial arts and has the brain to match it. In his former life, he was a high ranking Marshal with great law enforcement authority. But after his enemy framed him with false crime and executed his family, he went on the run. Years later, he came out of hiding to help a former colleague recover stolen gold for disaster relief. With his new partners, thief Yan San Niang, grafter He Xiao Mei, and muscle Chai Hu, they formed a bandit called "Yi Zhi Mei" that robs the rich and the corrupted and gives to the poor and the helpless.

Cast

Wallace Huo as Li Ge Xiao (离歌笑)
Liu Shi Shi as Yan San Niang (燕三娘)
Ma Tian Yu as He Xiao Mei (贺小梅)
Shi Yan Neng as Chai Hu (柴胡)
Edwin Siu as Ying Wu Qiu (应无求)
Deng Li Min as Gao Song (高嵩)
Liu Kai Chi as Zheng Dong Liu (鄭東流)
Hai Bo (海波) as Hai Rui (海瑞)
Tong Li Ya as Jing Ru Yi (荆如忆)
Zhang Lei (张雷) as Jiajing Emperor (明世宗)
Yao Yi Chen (姚奕辰) as Zhang Zhong (张忠)
Zhang Shan as Zhang Bao (张豹)
Huang Shi Jia (黄诗佳) as Miao Xiaoqing (苗小青)
Xie Meng (谢朦) as Miao Xiaoying (苗小英)
Li Bo (李博) as Xiao Ben (蕭本)   
Zheng Xiao Dong (郑晓东) as Liang Ri (梁日)   
Yuan Shan Shan (袁珊珊)as Bing Bing (冰冰)
Dai Chun Rong as Abbess Wu Gou (无垢师太)
Lou Qi (娄淇) as Bao (保公子)
Guan Xiao Tong (关晓彤) as Chai Yan (柴嫣)
Wang Chun Yuan (王春元) as Chu Gou (刍狗)  
Ma Xiao Qian (马小倩) as Lin Shuang Shuang (林霜霜)
Lv Yi as Su Ying (苏樱)
Zhang Ming Ming (张明明) as Yan Shi Fan (嚴世蕃)

Production Credits

Producer: Karen Tsoi
Director: Lee Kwok Lap
source: http://wiki.d-addicts.com
http://www.mysoju.com/

Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 1
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 2
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 3
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 4
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 5
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 6
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 7
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 8
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 9
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 10
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 11
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 12
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 13
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 14
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 15
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 16
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 17
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 18
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 19
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 20
Strange Hero Yi Zhi Mei Episode 21

source: (Thank you and credits to
http://wiki.d-addicts.com
http://www.mysoju.com/
and all sources for the information and pictures)

read more